Pràcticum d'intervenció de l'ensenyament de Treball Social
Inici
Pràcticum Treball Social

Introducció al Pràcticum d'Intervenció

Avui en dia el treball social és una disciplina consolidada i una professió clarament establerta en l’entramat social, amb molts àmbits possibles d’actuació. Des d'un principi, els treballadors socials han destacat per donar un ajut directe, a escala individual, grupal o comunitària, basat en el contacte personal, en la comprensió i en el suport emocional de les persones ateses. 

La seva actuació ha estat presidida per uns valors orientats per l'ideal d'aconseguir una societat més justa, més democràtica i més solidària. Per aquest motiu, es diu que el treball social té un caràcter ètic i "proactiu". fons2

Per tal de copsar aquesta capacitació, i de formar professionals que siguin capaços de donar resposta a les demandes socials actuals, la Facultat de Ciències Jurídiques i el Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV ofereixen al seu alumnat de grau de Treball Social no tan sols una formació teòrica, i alhora tècnica, sinó també un ampli contacte professional amb algunes de les àrees pròpies de la tasca del treballador social. Amb aquest interès es va dissenyar l’assignatura Pràcticum d’Intervenció, considerant dos aspectes bàsics: 

 1. L’adquisició del rol professional: que es produeix mitjançant la col·laboració amb un treballador o treballadora social que exerceix la seva activitat en entitats socials (públiques, privades o d’iniciativa social) externes a la Facultat. Es tracta, per tant, d’una experiència viscuda en contextos reals de treball, on l’estudiant coneixerà l’organització i l’ambient laboral, i on serà necessari que apliqui i utilitzi els coneixements adquirits al llarg del grau, així com els principis ètics i deontològics necessaris per a l’exercici de la professió. Aquest contacte amb la realitat confereix al Pràcticum un caràcter indispensable i atorga un plus afegit de qualitat a la formació. 
 1. El suport personal i el seguiment personalitzat: en el context d’aquesta assignatura, i en el marc acadèmic de la Universitat, es desenvolupen seminaris de seguiment quinzenals guiats per professores del grau de Treball Social. En aquests seminaris utilitzem metodologies actives que permeten a l’estudiant aprendre a demanar ajuda, plantejar les seves dificultats, connectar amb les seves emocions, construir estratègies i reforçar el seu aprenentatge. A més, s’avalua progressivament la capacitació professional dels estudiants, el rigor en l’anàlisi de les situacions i la relació entre els coneixements impartits a l’aula i la seva aplicació al lloc on fan l’aprenentatge pràctic. 

Aquest model formatiu es basa, doncs, a posar en contacte l'estudiant amb els diferents àmbits i activitats de la realitat professional, de manera que els conegui prou per poder completar la seva formació teòrica, així com les competències, habilitats, aptituds i actituds que ha de desenvolupar. 

D’altra banda, com a objectiu de l’ensenyament de Treball Social, fa temps que intentem mantenir i millorar (amb formació i sessions de treball) la interrelació entre la universitat i els treballadors socials que exerceixen professionalment en les entitats i/o institucions socials col·laboradores, així com reforçar el reconeixement del seu rol docent.


 

Notícies Pràcticum

 • 12.09.14 Notícies >> Notícies Pràcticum

   

   

  Dimecres, 18 de setembre de 2019, de 13:15 a 14:30 h.

  Aula 304.


  (Haureu de lliurar emplenada la
  Fitxa de Sol·licitud de Pràctiques)
  Llegiu-ne més...

Documentació del Pràcticum d'intervenció

Valoració del Pràcticum d'intervenció

Informacions d'interès


¿Qui està en línia?

Tenim 1 visitant en línia